Juliana Drivhuse

Bo Stærmose
Bo Stærmose
CEO
Man skal aldrig gøre noget, som man kan få andre til at gøre
Drivhus

Flere og flere danskere vælger at kaste sig ud i livet som iværksætter, men ikke alle lykkes med at skabe vækst og arbejdspladser. Én af de virksomhedsejere, der har formået at mestre skalering er Bo Stærmose, jurist fra Århus Universitet og bestyrelsesformand i Juliana Drivhuse. Og virksomheden har i den grad udviklet sig, siden Mogens Stærmose i 1963 producerede, og solgte sine første tørrestativer fra kælderen i sin privatbolig. I dag driver sønnen, Bo Stærmose, Europas største producent af drivhuse til privatpersoner, og i løbet af de seneste 40 år har virksomheden mere end 50-doblet omsætningen.

Ifølge Bo Stærmose har det krævet kampgejst, ressourcer og stålfast vilje at skalere – også når virksomhedens salgstal ikke har været opløftende. Bo Stærmose giver sine tre råd til, hvad der skal til, hvis en dansk virksomhed skal slå igennem skaleringsmuren.

Råd 1: Viljen til at vinde

Den første betingelse for at skalere er, at man på samme måde som en elite sportsmand- eller kvinde har viljen til at vinde, viljen til at overhale alle konkurrenterne, og hele tiden forbedre produkter, kvalitet og service. Når Bo Stærmose ser tilbage på den første eksportordre, det første datterselskab og den første produktion i udlandet som vigtige milepæle i forhold til udviklingen af Juliana Drivhuse. For nogle virkomhedsejere kan det være vanskeligt at skaffe kapital, og man kan stille sig uforstående over for, at banken ikke øjner potentialet. Men finansieringsverdenen godtager ikke alle iværksætterdrømme om at realisere dugfriske ideer, udvide eller satse på udlandet ligesom, at administrativt bøvl kan være en barriere for udviklingen og dermed ønsket om at skalere. Barrierer, der ifølge Bo Stærmose er helt legitime, men som er vigtige ikke at problematisere mere end højst nødvendigt.

»Man skal passe på ikke at gøre det sværere, end det egentlig er. Der er rigtig mange regler og rigtig meget papirarbejde, som kan være svært at forstå, men det er vigtigt, at man ikke lader sig slå ud af det. Når det går op og ned, er det vigtigt at stå fast. Man skal lære at elske sine kriser«.

Med andre ord er det vigtigt, at man ikke slipper målet om vækst. Ifølge Bo Stærmose, skal man kunne leve med de kriser, som uvægerligt vil opstå, og betragte dem som udfordringer, der skal overvindes. Det er vigtigt at kunne sige nej til janteloven, og turde have ambitioner. I sidste ende er det virksomhedsejere, der skal tro på, at virksomheden skal bære og ikke briste, fastslår Bo Stærmose.

Råd 2: Uddeleger ansvar og opgaver

Juliana Drivhuse er gået fra at være en enmandsvirksomhed til en mellemstor virksomhed. Det har medført forskellige organisatoriske udviklingstrin, og Bo Stærmose har som leder lært at uddelegere alle de opgaver, der kan udføres af en anden medarbejder. At have travlt er i sig selv ingen dyd, specielt ikke, hvis det er andre folks arbejde, man har travlt med, påpeger Bo Stærmose.

Når det går op og ned, er det vigtigt at stå fast. Man skal lære at elske sine kriser

Som leder mener Bo Stærmose, at det vigtigste arbejde er at være virksomhedens frontfigur, der udviser viljen til vækst. Desuden pointerer han, at det er vigtigt at man som leder erkender sine styrker og svagheder. Der er helt naturligt behov for forskellige kvalifikationer afhængig af udviklingsstadiet.

»Vi ved alle sammen, hvad vi er dygtige til, og hvad vi er knap så dygtige til, og det er også vigtigt at erkende som leder ved både at se indad men samtidig også vurdere, hvornår der er behov for at rekruttere andre kompetencer. Hvis du eksempelvis er i en situation, hvor en bogholder ikke længere er nok, men i stedet bør erstattes af en økonomichef, så er det vigtigt at du investerer i disse ressourcer «. Bo Stærmose understreger i den forbindelse, at ønsket om skalering skal være en del af dna’et for at man er investeringsvillig.

Råd 3: Etabler, aktiver og udvid dit netværk

Uanset, hvor langt virksomheden er i udviklingsfasen, understreger Bo Stærmose, at det er helt afgørende at trække på sine relationer, og melde sig ind i professionelle netværk via eksempelvis faglige fora og brancheorganisationer samtidig med at man netværker ved relevante messer og konferencer. Det gælder, når der er rådvildhed og frustration, og det gælder i forhold til videndeling og sparring. Særligt i begyndelsen, hvor Bo Stærmose var uerfaren, var hans netværk værdifuldt, pointerer han. Dertil kom også, at Stærmoses erfaring fra ansættelser i store virksomheder, var noget som han kunne inddrage og relatere til.

Ifølge Stærmose, er det dog ikke ligegyldigt, hvilke netværk man dyrker. Der skal både være mulighed for at tale med andre folk i samme branche, fordi de forstår den verden, man manøvrerer i, men også andre uden for branchen, fordi de kan give nogle andre perspektiver. Bo Stærmose pointerer, at fordelen ved et godt netværk er et godt supplement til bestyrelsen, som man under alle omstændigheder bør vælge med omhu og bruge konstruktivt.